SKI NATURE LÀ AI?

SKI NATURE là 1 thương hiệu của Công ty cổ phần SHINSEIKI.

Xuất phát từ Việt Nam – đất nước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật tự nhiên. Với mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm từ thiên nhiên an toàn với sức khỏe con người.

SKI NATURE LÀ AI?

SKI NATURE là 1 thương hiệu của Công ty cổ phần SHINSEIKI.

Xuất phát từ Việt Nam – đất nước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật tự nhiên. Với mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm từ thiên nhiên an toàn với sức khỏe con người.

SẢN PHẨM

Mỗi một vùng miền tại Việt Nam luôn có 1 sản phẩm đặc hữu.

SKI NATURE đã tìm hiểu, thử nghiệm rất nhiều sản phẩm của các vùng miền khác nhau để cho sản phẩm cuối cùng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm có thể sản xuất, đóng gói theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

Mỗi một vùng miền tại Việt Nam luôn có 1 sản phẩm đặc hữu.

SKI NATURE đã tìm hiểu, thử nghiệm rất nhiều sản phẩm của các vùng miền khác nhau để cho sản phẩm cuối cùng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm có thể sản xuất, đóng gói theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

FOUR WIN (TỐT CHO KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC, CỘNG SỰ, XÃ HỘI)
Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường Nhật Bản.

FOUR WIN (TỐT CHO KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC, CỘNG SỰ, XÃ HỘI)
Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường Nhật Bản.

HÌNH ẢNH CÔNG TY

CÁC HÌNH ẢNH VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU, NHÀ XƯỞNG

HÌNH ẢNH CÔNG TY

CÁC HÌNH ẢNH VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU, NHÀ XƯỞNG