TẦM NHÌN

Trong vòng 5 năm đầu sẽ trở thành đơn vị xuất nhập khẩu nông sản uy tín top 10 trong nước. Phát triển hệ thống nhà xưởng, vùng nguyên liệu đa dạng với tôn chỉ là sản phẩm an toàn với sức khỏe con người và bảo tồn sự đa dạng của thiên nhiên.

SỨ MỆNH

Góp phần giúp ích cho quan hệ giao thương Việt – Nhật thông qua lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp. Tiến tới các sản phẩm xanh, không sử dụng các chất bảo quản có nguồn gốc hóa học. Đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch của Việt Nam ra toàn thế giới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi: Mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác dựa trên tinh thần “Trung thưc, Tận Tâm” sẽ đạt được sự “Tin Tưởng, Tin cậy” từ khách hàng, từ đó tăng giá trị và uy tín cho công ty, nâng cao giá trị đời sống cho cộng Sự và cống hiến cho Xã Hội.